top of page

Szkolny Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka”

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Prawa Dziecka”

Cele:

 • zapoznanie uczniów ze znaczeniem praw dziecka na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka”

 • zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania praw dziecka

 • popularyzowanie i utrwalanie praw dziecka

 • rozwijanie zdolności plastycznych


W związku z 30 rocznicą ustanowienia Konwencji Praw Dziecka ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów klas IV- VIII.

 • Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany w Konwencji o prawach dziecka: prawo do wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

 • Technika prac dowolna.

 • Format A3

 • Praca powinna być samodzielna, opatrzona na odwrocie w metrykę zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 • Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem, pomysłowości i staranności.

 • Zwycięskie prace będą nagrodzone pozytywnymi punktami oraz zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej na przygotowanej wystawie.

 • Termin składania prac: 10.11.2019 r.

 • Prace należy dostarczyć do: pani Lucyny Dobrowolskiej lub Joanny Rachwał-SzczukiOstatnio dodane
bottom of page