Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem

Plan lekcji klasy - tabela

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Zgoda na wyjazd ucznia

Wniosek o dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

Please reload

Dokumenty Nauczyciela

Podstawa programowa z komentarzem

Na skróty

1. men.gov.pl

2. ko.rzeszow.pl

3. cke.krakow.pl

Mnemotechniki - czytaj

WYBRANE ADRESY STRON INTERNETOWYCH  PRZYDATNYCH NAUCZYCIELOM I UCZNIOM - pobierz

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne

Technika

Przyroda

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka

Informatyka

Etyka

Języ mniejszości narododwej lub etnicznej

Geografia

Fizyka

Biologia

Historia

Język obcy nowożytny

Kształcenie specjalne

Język polski

Matematyka

Plastyka

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Chemia

Please reload