Motto szkoły "WSPÓŁZAWODNICTWO WZMACNIA UZDOLNIENIA, NAJWIĘCEJ DOKONAMY W TYM DO CZEGO JESTEŚMY UZDOLNIENI"

O szkole

Brzozów jest 8-tysięcznym miastem, leżącym na trasie Rzeszów-Sanok. Trudna sytuacja lokalowa szkoły oraz rosnąca liczba mieszkańców w latach 80 - tych przesądziły o podjęciu decyzji budowy nowego obiektu szkolnego. W roku 1999 oddano w końcu nową szkołę do użytku.

Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozowie spełnia wymagania nowoczesnej placówki oświatowej. Standard obiektu zapewnia realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych na wysokim poziomie.
 

Kadra pedagogiczna

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Plcaówka jest szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspiera indywidualny rozwój ucznia.
 

Organizacje szkolne

ZHP, LOP, PCK, PTSM

Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. Szkoła troszczy się, by każdy czuł się bezpiecznie. Dba, aby wszyscy uczniowie mieli wpływ na to, co się dzieje w szkole i zawsze spotykali się z przyjaźnią i szacunkiem ze strony wszystkich pracowników szkoły. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.