Projekt 9.2

czas trwania

lata szkolne 2019-2021

Program rozwoju i edukacji w gminie Brzozów

Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Dokumenty dla ucznia

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz uczestnika projektu dla ucznia

RODO

Dokumenty dla nauczyciela

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Formularz uczestnika projektu

RODO