top of page
  • Agata Smoleń

Zabawa ,,PABAGADA"

Rodzic wyjaśnia, że każdej wymawianej przez niego sylabie odpowiada inna wykonywana czynność. Prosi, aby dziecko/dzieci w trakcie zabawy odpowiednio reagowało/ły na wymawiane przez niego dźwięki: pa – kucnięcie, ba – stanie na jednej nodze, ga – siad skrzyżny na dywanie, da – klaskanie w dłonie. Aby utrudnić zadanie, rodzic podaje sylaby w różnej kolejności, a dzieci starają się pamiętać, która sylaba jaką czynność oznaczała.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rankiem srebrzy się na łące Potem wysuszy ją słońce. Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swojej nazwie ,,sto” mają. Jak się nazywają. Przy rzece leży ten dywan zielony Przeróżnym kwieciem zawsze u

bottom of page